Thông báo về việc lựa chọn đơn vị/ tổ chức bán đấu giá lô vật tư, phụ tùng
17/01/2022

Quý cổ đông vui lòng xem chi tiết thông báo:Tại đây