Văn bản quy định công tác tăng cường đảm bảo an toàn vận tải và chống gian lận thương mại dịp cuối năm
01/12/2021

Vui lòng xem chi tiết :

1.Quy định trình tự, nội dung công tác kiểm tra ATGTĐS- Vận tải: Tại đây

2. Công tác tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả: Tại đây

3. Tăng cường các biện pháp phối hợp bảo đảm TTATGT đường sắt : Tại đây

4. Phối hợp chỉ đạo ngăn chặn tình trạng lấy cắp thiết bị :Tại đây