THÔNG BÁO MỞ BÁN VÉ TẾT TÀU KHU ĐOẠN
30/12/2020

     Từ 13h30 ngày 30/12/2020 Công ty VTĐS Hà Nội tiếp tục mở bán vé tàu tết tăng cường trên các tuyến như sau:
1. Tuyến Hà Nội – Vinh:
Chiều Hà Nội – Vinh:
– Tàu NA3 ngày 8,9,10,12,13/2/2021.
– Tàu NA7 ngày 9/2/2021.
– Tàu NA9 ngày 9/2/2021
Chiều Vinh – Hà Nội:
– Tàu NA4 các ngày 16,17/2/2021.
– Tàu NA8 các ngày 13,14,15/2/2021.
– Tàu NA10 ngày 14,15/2/2021.
– Tàu NA12 ngày 14,15,16/2/2021.
– Tàu NA14 ngày 15,16/2/2021.
– Tàu SE38 ngày 15,17/2/2021.
2. Tuyến Hà Nội – Lào Cai:
Trong dịp cao điểm tết Nguyên Đán ngoài tàu SP3 chạy thứ 6 và SP4 chạy chủ nhật hàng tuần.
Chiều Hà Nội – Lào Cai:
– Tàu SP3 các ngày 8,9,12,13,14,15/2/2021.
Chiều Lào Cai – Hà Nội:
– Tàu SP4 các ngày 13,14,15,16/2/2021.
3. Tuyến Hà Nội – Yên Bái:
Ngoài kế hoạch chạy tàu YB3/YB 4 các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
– Chạy thêm tàu YB3/YB4 từ ngày 5/2 đến ngày 10/2/2021 và ngày 12/2 đến ngày 21/2/2021.
4. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng:
Duy trì chạy hàng ngày 04 đôi tàu HP1/HP2, LP3/LP2, LP5/LP6, LP7/LP8.