Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp
29/06/2020

       Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, với tinh thần “Đoàn kết-Kỷ cương-An toàn-Hiệu quả”, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty CP VTĐS Hà Nội, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.
Sáng 26/6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội đã chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 154 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 1.325 đảng viên đảng bộ Công ty. Đại hội đã bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 đồng chí, đồng thời tại phiên họp thứ nhất của BCH, đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Đỗ Văn Hoan – Bí thư đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Tiến Hiệp và đồng chí Nguyễn Viết Hiệp giữ chức vụ Phó Bí thư khóa IV; bầu Ủy ban kiểm tra gồm 5 đồng chí và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty khóa IV. Tiếp đó, Đại hội bầu 27 đại biểu chính thức,03 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội cũng thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong báo cáo chính trị trình Đại hội. Nghị quyết Đại hội đã được thông qua và khẳng định quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và công nhân viên – lao động trong nhiệm kỳ tới thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo an toàn các mặt, tăng cường sức cạnh tranh, phát triển Công ty bền vững.
Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Hoan – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đánh giá: Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra.