Vận chuyển container lạnh Liên vận quốc tế giữa Đồng Đăng (ĐSVN) – Bằng Tường (ĐSTQ)
04/06/2020

      Sau khi đường sắt Việt – Trung thông thương vận chuyển hàng hóa bằng container lạnh giữa hai ga Đồng Đăng và Bằng Tường nhằm giảm tải tại các cửa khẩu đường bộ và giảm thời gian đưa hàng của khách hàng. Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội nắm bắt được nhu cầu thị trường, không ngừng quảng bá, tiếp thị sản phẩm mới, tìm kiếm khách hàng trong nước cũng như khách hàng nước ngoài, hiện luồng hàng container lạnh đang xuất khẩu bằng đường bộ đã chuyển sang xuất khẩu bằng đường sắt. Kết quả trong tháng 5/2020 đã vận chuyển được 200 container lạnh (6.000 tấn), hàng hóa chủ yếu là trái cây.


Trong tháng 6 này, hai bên thúc đẩy đưa sản lượng vận chuyển bằng đường sắt lên 600 container lạnh/tháng tương đương với 1 đôi tàu/ngày. Với thủ tục thông quan nhanh chóng, thuận tiện, việc vận chuyển container lạnh bằng đường sắt sang Trung Quốc hoặc quá cảnh đi nước thứ 3 là phương án lựa chọn hiện nay của nhiều doanh nghiệp, vì thủ tục xuất khẩu nhanh và thuận tiện đồng thời chi phí thấp hơn so với việc vận chuyển bằng đường bộ.