Tiếp tục Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
21/05/2020

       Ngày 20/5/2020, tại Hà Nội Đảng bộ Chi nhánh VTĐS Hà Nội và Đảng bộ Chi nhánh toa xe Hà Nội đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.
Tại Đại hội Đảng bộ Chi nhánh VTĐS Hà Nội
Đại hội đã dân chủ bầu Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, các đồng chí trúng cử đều có số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV gồm 10 đồng chí. Đảng ủy Chi nhánh đã họp phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Ngọc Quý – Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh.

Tại Đại hội Đảng bộ Chi nhánh toa xe Hà Nội
Đại hội đã dân chủ bầu Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, các đồng chí trúng cử đều có số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV gồm 12 đồng chí. Đảng ủy Chi nhánh đã họp phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Phạm Hồng Tư – Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Trịnh Văn Thăng – Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh.