Công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
26/03/2020

         Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2020.
Đoàn TN Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội chủ trì phối hợp với Đoàn thanh niên Chi nhánh Toa xe hàng đăng ký đảm nhận, tổ chức thực hiện và bàn giao Công trình sửa chữa lớn toa xe của Đoàn Thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ Công ty.

Đây chỉ là một công trình trong số nhiều công trình phần việc của CB,CNV-LĐ trong toàn Công ty đăng ký đảm nhận thực hiện, điều đó thể hiện sự nhiệt tình, tâm huyết của CB,CNV trong toàn Công ty chung tay vượt qua khó khăn “tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Trong giai đoạn Đường sắt đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch viêm phổi cấp Covid-19, những công trình của Đoàn viên thanh niên sẽ càng thêm ý nghĩa, thúc đẩy tinh thần hăng say sản xuất, tạo động lực cho Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.