CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI GIẢM GIÁ VÉ TÀU HỎA
06/02/2020

1. Kể từ ngày 05/02/2020 Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé tàu hỏa, cụ thể:
Giảm 28 % – 30% giá vé giường nằm các tàu Thống nhất SE1, SE5, SE9 chạy các ngày 06, 07, 08, 09/02/2020.
Giảm 12 % – 18% giá vé giường nằm tàu Thống nhất SE19 chạy các ngày từ 10,11/2/2020 và các tàu SE1, SE5, SE9 chạy từ ngày 10/02/2020 đền hết ngày 16/02/2020
Giảm từ 07% – 20% giá vé giường nằm tàu NA1/NA2 (tuyến Hà Nội – Vinh – Hà Nội) chạy từ ngày 05/02/2020 đến hết ngày 10/3/2020.
2. Ngoài ra, do lịch học sau Tết 2020 của các trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Trường dạy nghề có điều chỉnh, từ ngày 06/02/2020 – hết ngày 09/02/2020 Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội điều chỉnh giảm thời gian và phí đổi trả vé cho học sinh, sinh viên mua vé các tàu Thống nhất SE1, SE5, SE9. Như sau:
– Thời gian đổi, trả vé: Tối thiểu trước 4 giờ tàu chạy.
– Phí đổi, trả vé: 10% giá in trên Thẻ lên tàu hỏa.