[Thông báo]: Bán thanh lý ”50máy in vé điện toán đã qua sử dụng, vật tư tồn kho không có nhu cầu sử dụng và một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ hư hỏng”
17/08/2018

Vui lòng xem chi tiết thông báo: Tại đây