[Thông báo]: Về việc theo dõi việc hoàn tiền về tài khoản cá nhân cho các giao dịch lỗi cổng thanh toán và giao dịch trả vé khi mua vé bằng hình thức thanh toán online
22/11/2017

Quý hành khách vui lòng xem chi tiết thông báo: Tại đây

Trân trọng cảm ơn!