Công ty vận tải đường sắt Hà Nội ban hành Giá vé tàu Thống nhất Hè năm 2017
04/04/2017

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Hè 2017 trên tuyến đường sắt Bắc- Nam. Công ty cổ phần vận tải đường sắt hà Nội ban hành giá vé tàu Thống nhất Hè năm 2017 như sau:

2017_03_31_730_VTHN_KD1

2017_03_31_730_VTHN_KD2

2017_03_31_730_VTHN_KD3

2017_03_31_730_VTHN_KD4

2017_03_31_730_VTHN_KD5

2017_03_31_730_VTHN_KD6

2017_03_31_730_VTHN_KD7  

2017_03_31_730_VTHN_KD8

2017_03_31_730_VTHN_KD9

2017_03_31_730_VTHN_KD10