Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty VTĐS Hà Nội và Công ty xi măng Bỉm Sơn
25/11/2016

Để nâng tầm quan hệ thành đối tác chiến lược, Ngày 03/11/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần xi măng Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn đã tổ chức ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện trong SXKD giữa hai Công ty.

Đại diện hai Công ty ký biên bản ghi nhớ: Ông Nguyễn Phú Cường – Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTĐS Hà Nội và Ông Ngô Sỹ Túc – Tổng Giám đốc Công ty CP xi măng Bỉm Sơn .

Theo nội dung thỏa thuận: Hai bên cam kết đảm bảo hợp tác bền vững, lâu dài thông qua sự hỗ trợ lẫn nhau để phát huy thế mạnh của mỗi bên trên các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh; Đồng thời khai thác tối ưu mọi tiền năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế sức mạnh của từng bên, đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của các bên. Phấn đấu sản phẩm hàng hóa đầu ra vận chuyển bằng đường sắt năm 2017 đạt 500.000 tấn và tiếp tục nâng cao sản lượng đầu ra cũng như đầu vào cho các năm tiếp theo.