Thông tin HĐQT, Tổng giám đốc Công ty
08/06/2016

1. Ông Nguyễn Phú Cường

 • Sinh ngày 17 tháng 10 năm 1964
 • Trình độ: Chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Kinh tế vận tải đường sắt
 • Chức vụ hiện nay: Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

2. Ông Trần Quốc Đạt                             

 • Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1960
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế vận tải đường sắt, Cử nhân Kinh tế
 • Chức vụ hiện nay: Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

3. Đỗ Văn Hoan                                       

 • Sinh ngày: 09 tháng 5 năm 1969
 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Vận tải đường sắt
 • Chức vụ hiện nay: UV Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

4. Lê Minh Tuấn                                     

 • Sinh ngày: 18 tháng 9 năm 1964
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Vận tải đường sắt
 • Chức vụ hiện nay: UV Ban chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty.

5.  Ông Nguyễn Viết Hiệp                      

 • Sinh ngày 08 tháng 4 năm 1963
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư­ vận tải đư­ờng sắt
 • Chức vụ hiện nay: Thành viên Hội đồng quản trị

6. Ông Trần Thế Hùng

 • Sinh ngày 28 tháng 6 năm 1963
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư­ vận tải và kinh tế đư­ờng sắt
 • Chức vụ hiện nay: Tổng Giám đốc Công ty