HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ 01/01/2023 đến ngày 30/06/2023

15.08.2023

Báo cái tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

28.07.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

25.07.2023

Giải trình chênh lệch lợi nhuận trước kiểm toán và sau kiểm toán hoạt động SX kinh doanh năm 2022

01.06.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công thy quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022

25.04.2023

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2023

25.04.2023

Báo cáo thường niên năm 2022

08.03.2023

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Công ty năm 2022 so với năm 2021

01.02.2023

Báo cáo tài chính quý IV & năm 2022

30.01.2023

Trang 1 trên 812345...Trang cuối »