HARACO > Quan hệ cổ đông > Báo cáo thường niên
Báo cáo thường niên

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công thy quý 1 năm 2023 so với quý 1 năm 2022

25.04.2023

Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2023

25.04.2023

Báo cáo thường niên năm 2022

08.03.2023

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD Công ty năm 2022 so với năm 2021

01.02.2023

Báo cáo tài chính quý IV & năm 2022

30.01.2023

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

17.01.2023

Giải trình chênh lệch kết quả hoạt động SXKD của công ty 9 tháng đầu năm 2022 so với 9 tháng đầu năm 2021

27.10.2022

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2022

26.10.2022

Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

16.08.2022

Trang 1 trên 812345...Trang cuối »