QUY ĐỊNH TRẢ VÉ, ĐỔI VÉ
31/08/2023

(Áp dụng với các tàu chạy từ ngày 30/8/2023 đến hết ngày 31/12/2023)

Các tàu khách trên tuyến Hà Nội – TP Hồ Chí Minh:

1.1. Các mác tàu áp dụng:

– Tàu Thống nhất: SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12.

– Tàu Khu đoạn:

+ Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng: SE17/18, SE19/20;

+ Tuyến Hà Nội – Đồng Hới: QB1/2, QB3/4, QB5/6;

+ Tuyến Hà Nội – Vinh: NA1/2, NA3/4; NA7/8, NA9, NA12, NA14, SE35/36;

+ Tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng: SE21/22;

+ Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn: SE29/30;

+ Tuyến Sài Gòn – Nha Trang: SNT1/2, SNT3/4, SNT5/6, SNT7/8, SNT10/11;

+ Tuyến Sài Gòn – Phan Thiết: SPT1/2, SPT3/4.

1.2. Quy định đổi vé, trả vé:

1.2.1. Đối với vé cá nhân, tập thể thông thường (Không áp dụng chính sách mua vé xa ngày):

Đổi,

Trả vé

Vé cá nhân Vé tập thể
Thời gian đổi, trả vé trước ngày tàu chạy Phí đổi,

trả vé

(% giá vé)

Thời gian đổi, trả vé trước ngày tàu chạy Phí đổi,

trả vé

(% giá tiền)

Đổi vé < 24 giờ Không đổi vé Không áp dụng đổi vé tập thể
 ≥ 24 giờ 20.000đ/vé
Trả vé < 4 giờ Không trả vé < 24 giờ Không trả vé
Từ 4 giờ đến < 24 giờ 20% Từ 24 giờ đến < 72 giờ 20%
≥ 24 giờ 10% ≥ 72 giờ 10%
Phí trả vé tối thiểu: 10.000đ/vé.

1.2.2. Đối với vé cá nhân mua vé xa ngày:

Hành khách đi trên các đoàn tàu khách SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8, SE9/10, SE11/12 (cự ly vận chuyển ≥ 900 km), SE21/22 (cự ly vận chuyển ≥ 600 km), SE29/30 (cự ly vận chuyển ≥ 400 km), SNT (cự ly vận chuyển ≥ 300 km) chạy   ngày 30/8/2023; Từ 05/9/2023 đến hết ngày 27/12/2023:

Số ngày mua vé trước ngày tàu chạy Giá bán Phí đổi, trả vé

(% giá vé)

Thời gian trả vé  

Ghi chú

Từ 05 ÷ 09 ngày Bằng 95% Đổi, trả vé

theo quy định hiện hành

Từ 10 ÷ 19 ngày Bằng 90%
Từ 20 ÷ 39 ngày Bằng 80% 20% Trước giờ tàu chạy chậm nhất 72 giờ
≥ 40 ngày Bằng 70% 30%
  1. Các tàu tuyến Hà Nội – Hải Phòng:

2.1. Các mác tàu áp dụng: HP1/2, HP3/4, LP3/2, LP5/6, LP7/8, LP9/10, HD2.

2.2. Quy định đổi vé, trả vé:

 

Đổi, trả vé

Cá nhân Tập thể
Thời gian đổi, trả vé

trước giờ tàu chạy

Phí đổi,

trả vé

(% giá vé)

Thời gian đổi, trả vé

trước giờ tàu chạy

Phí đổi,

trả vé

(% giá tiền)

Đổi vé ≥ 30 phút 10.000đ/vé  

Không áp dụng đổi vé tập thể

<30 phút Không đổi vé
Trả vé ≥ 30 phút 10% < 24 giờ Không trả vé
<30 phút Không trả vé ≥ 24 giờ. 10%
Phí trả vé tối thiểu: 10.000đồng/vé.
  1. Các tàu tuyến Hà Nội – Lào Cai:

3.1. Các mác tàu áp dụng: SP1/2, SP3/4.

3.2. Quy định đổi vé, trả vé:

Đổi,

Trả vé

Vé cá nhân Vé tập thể
Thời gian đổi, trả vé trước ngày tàu chạy Phí đổi,

trả vé

(% giá vé )

Thời gian đổi, trả vé trước ngày tàu chạy Phí đổi,

trả vé

(% giá tiền)

Đổi vé < 24 giờ Không đổi vé Không áp dụng đổi vé tập thể
 ≥ 24 giờ 20.000đ/vé
Trả vé < 4 giờ Không trả vé < 24 giờ Không trả vé
Từ 4 giờ đến < 24 giờ 20% Từ 24 giờ đến < 72 giờ 20%
≥ 24 giờ 10% ≥ 72 giờ 10%
Phí trả vé tối thiểu: 10.000đ/vé.
  1. Đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu hành khách có nhu cầu trả vé, mức thu phí trả vé là 30% giá vé.