QUY ĐỊNH TRẢ VÉ, ĐỔI VÉ((Áp dụng với các tàu chạy từ ngày 01/4/2023 đến hết ngày 30/8/2023)
05/04/2023