MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH, HÀNH LÝ TRÊN CÁC ĐOÀN TÀU KHÁCH
03/11/2022

1. Hành khách có vé hợp lệ mới được vào ga đi tàu. Vé chỉ hợp lệ và có giá trị đi tàu khi thông tin trên giấy tờ tùy thân của hành khách trùng khớp với thông tin trên Thẻ lên tàu hỏa.
2. Hành khách không có vé hoặc có vé không hợp lệ: Hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá vé của loại chỗ đã sử dụng hoặc 1,3 lần giá vé của loại chỗ thấp nhất đoàn tàu nếu hành khách chưa sử dụng chỗ hoặc sử dụng ghế phụ.
3. Hành khách mua vé không đúng đối tượng quy định được giảm giá vé: Hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần số tiền chênh lệch giữa giá vé của loại chỗ ghi trên vé và giá vé ghi trên vé hành khách đã mua.
4. Miễn vé cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em miễn vé được sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn đi tàu được kèm theo không quá 02 trẻ em miễn vé. Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi được giảm 25% giá vé.
5. Hành khách phải mua vé cước và làm đầy đủ các thủ tục vận chuyển theo quy định mới được xếp hành lý trên toa xe hành lý. Hành lý không có vé cước hoặc có vé cước không hợp lệ, hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước hành lý theo quy định của đoàn tàu đó.
6. Mỗi hành khách có vé đi tàu được mang theo 20Kg hành lý xách tay miễn cước. Trường hợp hành lý xách tay của hành khách quá trọng lượng miễn cước:
– Nếu toa hành lý còn phương án và còn đủ thời gian làm thủ tục vận chuyển trước giờ tàu chạy, hành khách làm thủ tục vận chuyển và xếp lên toa xe hành lý.
– Nếu toa hành lý không còn chỗ hoặc không đủ thời gian làm thủ tục vận chuyển, hành khách phải mua vé bổ sung bằng 1,3 lần giá cước hành lý tương ứng với đoàn tàu đó cho số hành lý vượt quá trọng lượng được miễn cước và hành khách tự bảo quản số hành lý này trên toa xe khách.