Tiếp tục Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025
29/05/2020

Ngày 28/5/2020, Đảng bộ 03 Chi nhánh: VTĐS Huế, Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội và toa xe Hàng đã tổ chức Đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Tại Đại hội Đảng bộ Chi nhánh VTĐS Huế
Đại hội đã dân chủ bầu Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 9 đồng chí, các đồng chí trúng cử đều có số phiếu tín nhiệm cao. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV gồm 06 đồng chí. Đảng ủy Chi nhánh đã họp phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Khánh – Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Phan Thanh Long – Phó giám đốc giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh.

Tại Đại hội Đảng bộ Chi nhánh toa xe Hàng
Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Đại hội bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ IV gồm 18 đồng chí. Đảng ủy Chi nhánh đã họp phiên thứ nhất đã bầu đồng chí Dương Thanh Sơn – Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Vũ Phong – Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh.

Tại Đại hội Đảng bộ Chi nhánh Đoàn tiếp viên Đường sắt Hà Nội
Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Chi nhánh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí. Tại phiên thứ nhất BCH đã bầu đồng chí Vũ Thanh Bình- Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng chí Nguyễn Đức Thuấn – Phó Bí thư Đảng ủy Chi nhánh nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh.