Chính thức tạm dừng hoạt động đối với các đoàn tàu khách quốc tế
05/02/2020

– Tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu T8701/MR2 (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 18h05 ngày 04/02/2020 (Thứ Ba).
– Tạm dừng khai thác chạy tàu khách quốc tế các đoàn tàu số hiệu MR1/T8702 (bao gồm cả các toa xe khách liên vận quốc tế) kể từ 21h20 ngày 05/02/2020 (thứ Tư).
– Hoàn trả toàn bộ tiền vé cho hành khách (không thu phí trả vé) đối với hành khách có vé tàu MR1/T8702 của những ngày tạm dừng chạy tàu. Thời hạn giải quyết hoàn trả tiền vé trong vòng 30 ngày kể từ ngày tàu chạy ghi trên vé, tại các ga Hà Nội, Gia Lâm, Bắc Giang, Đồng Đăng.
– Việc khôi phục khai thác sẽ được thực hiện khi có thông báo mới của Bộ GTVT.
– Trước mắt vẫn tiếp tục khai thác chạy tàu đối với các đoàn tàu hàng quốc tế qua hai cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng, Lào Cai (thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm tra, giám sát, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây Lan cho tất cả nhân viên ĐS trực tiếp chạy tàu các đoàn tàu hàng quốc tế).