Điều chỉnh các thông số thời gian trên hệ thống bán vé điện tử.
08/07/2019

Do lượng khách hàng thực hiện mua vé tàu và thanh toán trực tuyến ngày càng nhiều. Để đảm bảo giao dịch của khách hàng thuận lợi và tăng tỷ lệ mua vé thành công, kể từ 12h00 ngày 10/7/2019 ngành đường sắt điều chỉnh các thông số thời gian trên hệ thống bán vé điện tử như sau:
– Giảm thời gian chờ thanh toán online từ 60 phút xuống 30 phút;
– Giảm thời gian chờ thanh toán trả sau từ 24 giờ xuống 12 giờ (Riêng tuyến Hà Nội – Lào Cai mua vé trước giờ tàu chạy từ 03 ngày đến 07 ngày: Thời gian giữ chỗ tối đa là 04 giờ;Mua vé trước giờ tàu chạy lớn hơn 07 ngày: Thời gian giữ chỗ tối đa là 12 giờ)
– Giảm thời gian giữ chỗ trên cửa vé khi xin chỗ từ 30 phút xuống 15 phút;
– Giảm thời gian hiển thị tàu để mua vé online trước giờ tàu chạy tại ga hành khách lên tàu từ 70 phút xuống 60 phút.
Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội trân trong thông báo!