Quyết định: Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị bán đấu giá thanh lý tài sản.
13/11/2018

Vui lòng xem chi tiết quyết định: Tại đây