Các chính sách giảm giá vé giai đoạn sau Hè 2018
13/08/2018

        Kể từ ngày 13/8/2018, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội giảm giá vé tàu khách Thống nhất, Khu đoạn (không kể ngày Lễ, Tết) từ 10% đến 40% so với giá vé Hè 2018. Ngoài ra, từ 04/9/2018 đến 26/12/2018 giảm thêm 10% giá vé đối với các loại chỗ trên các đoàn tàu Thống Nhất SE1/2, SE5/6, SE9/10.
Hàng ngày, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội tổ chức chạy 03 đôi tàu Thống nhất SE1/2, SE5/6, SE9/10 giữa Hà Nội – Tp Hồ Chí Minh và ngược lại. Ngoài ra, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội còn tổ chức các đôi tàu chạy hàng ngày các tàu khu đoạn trên các tuyến:
Hà Nội – Đà Nẵng: 1đôi tàu;
Hà Nội- Vinh: 2 đôi tàu
Hà Nội – Lào Cai: 2 đôi tàu
Hà Nội – Yên Bái: 1 đôi tàu
Hà Nội – Hải Phòng: 4 đôi tàu
Trong dịp nghỉ lễ 2/9, ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội còn tổ chức tăng thêm tàu và nối thêm xe trên các tuyến. Công ty tổ chức chạy tổng cộng gần 140 đoàn tàu khách với 90.000 chỗ trong đó có hơn 60 chuyến tàu với 45.000 chỗ để phục vụ nhu cầu hành khách đi Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng. Ngoài ra, nếu nhu cầu của hành khách tăng cao, Công ty sẽ tổ chức chạy thêm tàu để phục vụ hành khách.