Tổ tàu SE1 trả lại gần 120 triệu đồng cho hành khách
07/08/2018

Nhân viên của Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội lại lập thêm chiến công trong lòng khách hàng bằng hành động đẹp:

Tổ tàu SE1 của Trạm tiếp viên đường sắt Hà Nội xuất phát tại ga Hà Nội ngày 5/8/2018 đã phát hiện và bàn giao 117.500.000₫ (một trăm mười bảy triệu năm trăm ngàn đồng) cùng một số hành lý tư trang cho Hành khách quên đồ tại ga Nha Trang