Lịch chạy tàu chuyên tuyến Bắc – Nam tháng 8/2018
02/08/2018

I. Về chạy tàu chuyên tuyến Yên Viên, Giáp Bát đi Sóng Thần và ngược lại
Tổ chức chạy hàng tuần 10 đôi tàu chuyên tuyến Yên Viên, Giáp Bát (Hà Nội) – Sóng Thần (Bình Dương), ngoài 10 đôi tàu cố định trên Công ty tổ chức chạy thêm các đôi tàu chuyên tuyến khi khách hàng có nhu cầu.
– Đối với cụm xe Mc chở container từ ga Yên Viên được tổ chức vận chuyển đến ga Giát Bát để kết nối vào tàu HH5, HH7 đi Sóng Thần.
– Đối với cụm xe Mc chở container từ ga Sóng Thần đi Yên Viên trong đoàn tàu HH6, HH8 sau khi kết thúc hành trình tại ga Giáp Bát được tổ chức vận chuyển đến ga Yên Viên.
II. Quý khách có nhu cầu vận chuyển hành hóa (hàng lẻ, nguyên toa) từ ga đến ga hoặc từ kho đến kho tại khu vực phía Bắc, phía Nam xin mời liên hệ:
1. Khu vực phía Bắc:
– Chi nhánh Dịch vụ vận tải đa phương thức; Địa chỉ 2A Khâm Thiên, Hà Nội; Đại diện: Ông Đỗ Anh Hùng, ĐT: 096 168 98 89
– Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Giát Bát; Địa chỉ: ga Giáp Bát, Hà Nội, Đại diện: Ông Nguyễn Hồng Quân, ĐT: 091 221 48 76.
– Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Yên Viên; Địa chỉ: ga Yên Viên, Hà Nội; Đại diện: Ông Nguyễn Xuân Thiệp, ĐT: 091 204 90 54.
2. Khu vực phía Nam:
Trung tâm Kinh doanh vận tải đường sắt Sóng Thần; Địa chỉ: ga Sóng Thần, Bình Dương; Đại diện: Bà Vũ Thùy Linh, ĐT: 090 724 46 86.
III. Giá cước đối với các đoàn tàu chuyên tuyến Bắc – Nam (giá chưa bao gồm thuế GTGT):
1. Giá cước vận chuyển áp dụng cho các ngày trong tuần (trừ tàu HH7 xuất phát tại ga Giáp Bát ngày thứ 5 và tàu HH8, HH6 xuất phát tại ga Sóng thần ngày chủ nhật):
1.1. Áp dụng cho 01 cụm toa xe lấy vào đoàn tàu (cụm ≥ 04 xe/01 chủ hàng):
Đơn vị tính: 1.000 đồng/01 toa xe
Tuyến vận chuyển Tàu HH7/8, HH3/4 Tàu HH5/6 Tàu HBN1/2, HGS1/2
Xe GG Xe M, H Xe GG Xe M, H Xe GG Xe M, H
YV, GB – ST 7.300 6.400 7.100 5.800 6.735 5.260
ST – GB, YV 17.010 14.405 16.180 12.500 15.720 12.250
Cộng giá 1 vòng quay 24.310 20.805 23.280 18.300 22.455 17.510
Giá cước toa xe G lấy vào đoàn tàu là toa xe có thể tích bằng 80m3
1.2. Trường hợp xếp < 04 xe/chủ hàng, giá cước vận chuyển thêm 01% so với giá cước quy định tại Điểm 1.1, Mục 1 nêu trên.
2. Giá cước vận chuyển áp dụng cho tàu HH7 xuất phát tại ga Giáp Bát ngày thứ 5 và tàu HH8, HH6 xuất phát tại ga Sóng thần ngày chủ nhật hàng tuần:
Đơn vị tính: 1.000 đồng/01 toa xe
Tuyến vận chuyển Xếp ≥ 04 xe trở lên Xếp < 04 xe/đoàn
Xe GG Xe M, H Xe GG Xe M, H
YV, GB – ST 6.640 6.360 7.000 6.490
ST – GB, YV 13.030 11.305 13.700 12.100
Cộng giá 1 vòng quay 19.670 17.665 20.700 18.590
Giá cước toa xe G lấy vào đoàn tàu là toa xe có thể tích bằng 80m3
2. Trường hợp còn chiều dài, tấn số cho phép nối thêm toa xe hàng thứ 18 trở lên vào thành phần đoàn tàu. Giá cước các toa xe hàng thứ 18 trở lên lấy thêm vào đoàn tàu (ngoài thành phần quy định) thu theo giá cước quy định tại Điểm 1, Mục 1.1 hoặc Điểm 2 nêu trên.
3. Chương trình kích cầu khách hàng:
a. Trường hợp xếp hàng lên toa xe G có thể tích <80 m3 được giảm 300.000 đồng/xe. Trường hợp xếp hàng lên toa xe G có thể tích > 80m3 thu thêm 300.000 đồng/xe.
b. Để hỗ trợ công tác xếp hàng ngày chủ nhật hoặc ngày Lễ: Đối với đoàn tàu xuất phát tại ga Giáp Bát, Sóng Thần vào các ngày Chủ Nhật hoặc vào ngày nghỉ Lễ (trừ tàu tàu HH6, HH8 xuất phát tại ga Sóng Thần ngày chủ nhật và tàu HH5 Công ty Tân Cảng xuất phát tại ga Giáp Bát ngày chủ nhật) được áp dụng mức giá cho chiều xếp hàng như sau:
– Chiều tàu số lẻ: Thu bằng 90% giá cước vận chuyển.
– Chiều tàu số chẵn: Thu bằng 95% giá cước vận chuyển.
c. Trường hợp khách hàng vận chuyển ≥ 05 xe M/đoàn tàu (trừ tàu HH7 xuất phát tại ga Giáp Bát ngày thứ 5 và tàu HH8 xuất phát tại ga Sóng Thần ngày chủ nhật) được thu bằng 90% giá cước vận chuyển cho chiều xếp hàng so với mức giá quy định tại Điểm 1.1, Mục 1 nêu trên (chỉ áp dụng cho khách hàng vận chuyển đủ 01 vòng quay đoàn tàu).
d. Các mức thu thêm hoặc hỗ trợ, kích cầu nêu trên được thực hiện trực tiếp trên HĐGH.
4. Các tàu HH3/4, HH5/6, HH7/8, HBN1/2, HGS1/2 được cắt lấy xe tại các ga có quy định trong BĐCT. Đơn giá toa xe lấy tại ga dọc đường vào đoàn tàu bằng đơn giá toa xe lấy tại ga xuất phát.
IV. Lịch chạy tàu cụ thể quy định tại phụ biểu kèm theo.

Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết phụ lục: Tại đây

Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội xin trân trọng thông báo!