Hướng dẫn thực hiện thông tư 09/2018/TT-BGTVT ngày 2/3/2018 Quy định việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia
04/07/2018

Vui lòng xem chi tiết hướng dẫn: Tại đây