QUY ĐỊNH GIÁ VÉ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI VÀ CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC
29/06/2018

I. Đối với các đối tượng chính sách xã hội (CSXH):
1. Giảm 90% giá vé cho người hoạt động cách mạng trước Tổng khời nghĩa 19/8/1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
2. Giảm 30% giá vé cho các đối tượng là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng.
2. Giảm 15% giá vé cho Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên
II. Đối với các đối tượng khác:
1. Miễn vé áp dụng cho trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn. Trẻ em miễn vé được sử dụng chung chỗ của người lớn đi cùng. Mỗi người lớn đi tàu được kèm không quá 02 (hai) đối tượng miễn.
– Khi hành khách đi cùng nhiều hơn 02 trẻ em dưới 6 tuổi thi trừ 02 em, từ em thứ 3 trở lên phải mua vé trẻ em.
– Trường hợp hành khách có nhu cầu lấy một chỗ riêng cho trẻ em miễn vé đi cùng, thì hành khách mua vé trẻ em.
2. Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Giảm 25% giá vé tất cả các loại chỗ.
3. Giảm 10% giá vé cho học sinh các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp; sinh viên, học viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học), các đối tượng này được gọi tắt là Học sinh, sinh viên.
III. Điều kiện khi mua vé giảm giá và đi tàu.
1. Khi mua vé:
1.1. Đối với người cao tuổi: Xuất trình Chứng minh nhận dân (CMND), Căn cước công dân (CCCD) hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận.
1.2. Đối với trẻ em quy định tại mục 1, mục 2, phần II: Cung cấp thông tin tên và ngày, tháng, năm sinh cho nhân viên bán vé.
1.3. Đối với Học viên, sinh viên quy định tại mục 3, phần II xuất trình:
– Xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận và Thẻ Học sinh, Sinh viên, Học viên,…do các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, Học viện cấp còn hiệu lực.
1.4. Các đối tượng CSXH: xuất trình CMND, CCCD hoặc giấy tờ tùy thân (có ảnh) được pháp luật công nhận và Giấy tờ xác nhận là đối tượng CSXH của cơ quan có thẩm quyền cấp (theo quy định của pháp luật), cụ thể:
a. Người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945: Quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945 hoặc Quyết định trợ cấp của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
b. Bà mẹ Việt Nam anh hùng: có bản chính hoặc bản sao Quyết định phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc Quyết định phụ cấp hàng tháng của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
c. Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học:
– Quyết định cấp giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và trợ cấp, phụ cấp hàng tháng của cơ quan có thẩm quyền.
– Giấy chứng nhận bệnh tật: dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hóa học của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đối với Cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam; Cán bộ Chiến sỹ, công nhân viên thuộc lực lượng Công an nhân dân hoặc của Giám đốc Sở Y tế đối với các Cán bộ, Công nhân viên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hộ, Thanh niên xung phong tập trung và công an xã, dân quân, du kích, tự vệ, dân công, cán bộ thôn, ấp, xã, phường.
d. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Có Thẻ thương binh, thẻ người hưởng chính sách như thương binh hoặc Quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.
e. Người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng: Có giấy xác nhận khuyết tật do cơ quan có thẩm quyển cấp.
Lưu ý: Riêng đối với giấy tờ chứng nhận đối tượng CSXH có ảnh và dấu giáp lai thì không phải xuất trình giấy tờ tùy thân.
2. Khi đi tàu.
2.1. Trẻ em dưới 6 tuổi (có người lớn đi kèm): Có bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 112cm).
2.2. Trẻ em từ 6 tuổi đến 10 tuổi: Có bản chính hoặc bản sao giấy khai sinh hoặc hộ chiếu (trường hợp không có giấy tờ xác định được tuổi thì phải có chiều cao dưới 132cm).
2.3. Các đối tượng CSXH, các đối tượng giảm giá khác: Phải mang theo đầy đủ giấy tờ như khi đi mua vé để xuất trình cho nhân viên đường sắt kiểm tra khi có yêu câu.
2.4. Trường hợp thông tin trên thẻ lên tàu không khớp giấy tờ tùy thân thì thẻ lên tàu đó được coi như không hợp lệ và phải xử lý theo các quy định hiện hành.
IV. Các quy định liên quan:
1. Các đối tượng trên chỉ được giảm giá khi mua vé theo hình thức cá nhân (không áp dụng cho hình thức mua vé tập thể) và được giảm giá vé theo loại chỗ và loại tàu sử dụng tương ứng. Hành khách đi tàu Liên vận quốc tế thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Trường hợp các đối tượng quy định tại phần I, II được hưởng một mức giảm giá vé cao nhất.
3. Việc xác định tuổi của các đối tượng trên được căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh ghi trên các giấy tờ tùy thân quy định tại phần III.