Một số quy định bán và trả vé tàu các tuyến hè năm 2018
24/05/2018

Quý khách hàng vui lòng xem chi tiết các quy định:

  1. Tuyến Thống nhất(Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh) : Tại đây
  2. Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng :Tại đây
  3. Tuyến Hà Nội- Quảng Bình:Tại đây
  4. Tuyến Hà Nôi- Vinh: Tại đây
  5. Tuyến Hà Nội- Thanh Hóa: Tại đây
  6. Tuyến Hà Nội- Lào Cai: Tại đây