[Thông báo]: Thay đổi lịch trình các đoàn tàu Thống Nhất trên tuyến Hà Nội- Thành phố Hồ Chí Minh
14/05/2018

Kể từ 15/5/2018 Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội thay đổi lịch trình các đoàn tàu Thống Nhất trên tuyến Hà Nội -TP Hồ Chí Minh như sau:
1.Tàu SE1 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội vào lúc 22h20 và đến ga Sài Gòn vào lúc 5h45 với hành trình:

2. Tàu SE2 sẽ xuất phát tại ga Sài Gòn vào lúc 21h55 và đến ga Sài Gòn vào lúc 5h30 với hành trình:

3. Để phù hợp với lịch trình chạy tàu mới, Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội thí điểm phục vụ suất ăn miễn phí trên hai đoàn SE1 và SE2 đồng thời dừng thí điểm phục vụ miễn phí trên đoàn tàu SE5 và SE6

Công ty Cổ phần VTĐS Hà Nội xin trân trọng thông báo!