[Thông tin]: Chạy thêm các đoàn tàu trong dịp tết dương lịch 2018]
17/12/2017

     Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dip tết dương lịch, 2018, Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội tổ chức chạy thêm các đoàn tàu trên các tuyến như sau:

1. Tuyến Hà Nội – Vinh : chạy thêm 7 đoàn tàu với khoảng gần 5000 chỗ
1.1 Ngày 29/12/2017 lập thêm các tàu :
– Tàu NA7 với hành trình : Xuất phát Hà Nội 23h20, Vinh 6h50. Ga đỗ nhận trả khách : Hà Nội, Vinh.
– Tàu NA9 với hành trình : Xuất phát Hà Nội 23h40, Chợ Sy 6h20, Vinh 7h15. Ga đỗ nhận trả khách : Hà Nội, Chợ Sy, Vinh.
– Tàu NA11 với hành trình : Xuất phát Hà Nội 23h55, Chợ Sy 7h08, Vinh 7h50. Ga đỗ nhận trả khách : Hà Nội, Chợ Sy, Vinh.
1.2 Ngày 30/12/2017 lập thêm tàu :
– Tàu TH1 với hành trình : Hà Nội 7h45, Giáp Bát 7h58, Nam Định 9h38, Ninh Bình 10h20, Bỉm Sơn 11h10, Thanh Hóa 11h50.
1.3 Ngày 01/01/2018 lập thêm các tàu :
– Tàu NA12 với hành trình : Xuất phát Vinh 13h00, Thanh Hóa 15h26/15h29, Nam Định 17h20/17h23, Hà Nội 19h05.
– Tàu TH2: Thanh Hóa 13h00, Ninh Bình 14h06, Nam Định 14h40, Giáp Bát 16h24, Hà Nội 16h40.
– Tàu NA8 với hành trình : Xuất phát Vinh 22h00, Hà Nội 5h55.
2. Tuyến Hà Nội – Lào Cai: chạy thêm 2 đoàn tàu với 750 chỗ
         Ngày 29/12/2017 lập thêm tàu SP9. Hành trình tàu SP9: Hà Nội 23h00, Gia Lâm 23h15, Yên Bái 3h26, Bảo Hà 5h35, Phố Lu 6h20, Lào Cai 7h25.
Tàu SP8 chạy ngày 31/12/2017 và ngày 1/1/2018. Hành trình tàu SP8: Lào Cai, Phố Lu, Bảo Hà, Trái Hút, Mậu A, Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Yên, Đông Anh, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
3. Tuyến Hà Nội – Hải Dương:
         Ngày 1/1/2018 chạy tàu HD2. Hành trình tàu HD2: Hải Dương Cẩm Giàng, Gia Lâm.
Công ty CP VTĐS Hà Nội xin trân trọng thông báo.