Một số chính sách giá vé sau hè 2017
26/09/2017

         Để hỗ trợ cho hành khách một số thông tin về chính sách giá vé áp dụng trong giai đoạn sau hè năm 2017, Công ty CP VTĐS Hà Nội trân trọng thông báo như sau:
I. Đối với tàu khách Thống nhất.
Hành khách mua vé để đi tàu kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 27/12/2017.
1. Giá vé đối với hành khách mua vé cá nhân.
1.1. Giá vé áp dụng.
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên: Bán bằng 50% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày: Bán bằng 60% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 đến 39 ngày: Bán bằng 70% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 29 ngày: Bán bằng 80% giá vé hiện hành.
1.2. Điều kiện áp dụng:
– Áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu có cự ly vận chuyển từ 1.000 Km trở lên.
– Không áp dụng giảm giá cho loại chỗ giường nằm mềm điều hoà đối với tàu SE1/SE2.
– Giá vé này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể và các Công ty (đơn vị) đã ký hợp đồng thuê toa xe, đoàn tàu trả cước trọn gói.
1.3 Quy định về trả vé, đổi vé:
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên: Lệ phí đổi, trả vé là 50% giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 40 ngày đến 49 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 40% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 39 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 30% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày đến 29 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 20% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.
2. Đối với hành khách mua vé tập thể.
– Hành khách đi từ 10 người đến 39 người: Bán bằng 94% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 40 người đến 69 người: Bán bằng 92% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 70 người đến 100 người: Bán bằng 90% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 101 người trở lên: Bán bằng 88% giá vé hiện hành.
II. Đối với tàu khách Khu đoạn.
1. Tàu SE19/20 (Tuyến Hà Nội – Đà Nẵng).
1.1. Đối với hành khách mua vé cá nhân.
a. Giá vé áp dụng:
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên: Bán bằng 50% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 40 đến 49 ngày: Bán bằng 60% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 đến 39 ngày: Bán bằng 70% giá vé hiện hành;
– Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 đến 29 ngày: Bán bằng 80% giá vé hiện hành.
b. Điều kiện áp dụng.
– Áp dụng đối với hành khách mua vé đi tàu có cự ly từ 500Km trở lên.
– Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể.
– Không áp dụng cho giá vé nằm mềm điều hòa (AnĐH) của tàu SE19.
c. Quy định trả đổi, trả vé.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 50 ngày trở lên: Lệ phí đổi, trả vé là 50% giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 40 ngày đến 49 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 40% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 ngày đến 39 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 30% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Đối với hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 20 ngày đến 29 ngày: Lệ phí đổi, trả vé là 20% của giá tiền in trên Thẻ lên tàu hỏa.
– Thời gian đổi, trả vé trước giờ tàu chạy là 72 giờ.
1.2. Đối với hành khách mua vé tập thể.
– Hành khách đi từ 10 người đến 39 người: Bán bằng 94% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 40 người đến 69 người: Bán bằng 92% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 70 người đến 100 người: Bán bằng 90% giá vé hiện hành.
– Hành khách đi từ 101 người trở lên: Bán bằng 88% giá vé hiện hành.
2. Tàu SE35/SE36 (Tuyến Hà Nội – Vinh).
Hành khách mua vé để đi tàu kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 28/12/2017.
2.1 Đối với vé các nhân.
a. Đối với hành khách cá nhân, người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên): Giá vé bán bằng 80% giá vé hiện hành.
b. Hành khách là Trẻ em (từ 6 tuổi đến 10 tuổi): Giá vé bán bằng 50% giá vé hiện hành.
c. Hành khách là học sinh, sinh viên (kể cả học sinh phổ thông): Giá vé bán bằng 70% giá vé hiện hành.
d. Trường hợp hành khách được hưởng từ 02 chính sách giá vé trở lên chỉ được áp dụng 01 mức giảm giá cao nhất.
2.2. Đối với hành khách mua vé tập thể.
– Tập thể đi tàu từ 10 người đến 50 người: Giá vé bán bằng 75% giá vé hiện hành.
– Tập thể đi tàu từ 51 người trở lên: Giá vé bán bằng 70% giá vé hiện hành.
3. Giá vé các tàu trên tuyến Hà Nội – Lào Cai (SP1/2, SP3/4, SP7/8).
Hành khách mua vé tập thể để đi tàu trong giai đoạn kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 29/12/2017 như sau:
3.1. Đối với các tàu mác số Lẻ (SP1, SP3, SP7):
– Hành khách mua vé từ 10 người đến 50 người: bán bằng 97% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 51 người đến 100 người: bán bằng 95% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 101 người trở lên: bán bằng 93% giá vé hiện hành.
3.2. Đối với các tàu mác số Chẵn (SP2, SP4, SP8):
– Hành khách mua vé từ 10 người đến 19 người: bán bằng 93% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 20 người đến 50 người: bán bằng 90% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 51 người đến 70 người: bán bằng 87% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 71 người đến 100 người: bán bằng 85% giá vé hiện hành.
– Hành khách mua vé từ 101 người trở lên: bán bằng 80% giá vé hiện hành.

3.3. Tàu 1901/1902 (tuyến Hà Nội – Thái Nguyên): Kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 28/12/2017 hành khách mua vé để đi tàu 1901/1902 vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần: Giá vé bán bằng 90% giá vé hiện hành.
3.4. Tàu 51501/51502 (Tuyến Yên Viên – Hạ Long): Kể từ ngày 05/9/2017 đến hết ngày 31/12/2017 hành khách mua vé để đi tàu 51501/51502 các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, Thứ Năm hàng tuần: Giá vé bán bằng 80% giá vé hiện hành. 

III. Giá vé áp dụng cho các đối tượng chính sách Xã hội
– Người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên: Giảm 15% giá vé.
– Trẻ em dưới 6 tuổi miễn phí giá vé và sử dụng chỗ cùng với người lớn;
– trẻ em từ 6 đến 10 tuổi: Giảm 25% giá vé.
– Thương Binh và người được hưởng chính sách như Thương Binh; nạn nhân chất độc màu da cam; Người khuyết tật đặc biệt nặng và người khuyết tật nặng: Giảm 30% giá vé;
– Mẹ Việt Nam anh hùng người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khời nghĩa 19/8/1945: Giảm 90% giá vé.
– Học viên các trường Dạy nghề, Trung học chuyên nghiệp; sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học, Học viện (không bao gồm các sinh viên, học viên học sau Đại học): Giảm 10% giá vé.
IV. Giá vé áp dụng cho Đoàn viên Công đoàn
1. Giá vé áp dụng:
1.1 Đối với Đoàn viên Công đoàn mua vé cá nhân: Giá vé bán bằng 95% giá vé cùng thời điểm. Áp dụng đến hết ngày 31/12/ 2017.
1.2. Đối với đoàn viên Công đoàn mua vé tập thể để đi tàu:
– Tập thể đi từ 10 người đến 39 người: Giá vé bán bằng 93% giá vé cùng thời điểm;
– Tập thể đi từ 40 người trở lên: Giá vé bán bằng 90% giá vé cùng thời điểm.
V. Hành khách có vé đi tàu trùng với ngày sinh nhật: Giá vé bán bằng 95% giá vé hiện hành.